Kokkolabrändi.fi SVE
Kokkola Karleby

Jokaisella organisaatiolla pitää tämän päivän viestintäkanavien viidakossa olla niin visuaalisesti kuin verbaalisestikin tunnistettava tapa kommunikoida.

Esimerkiksi värit, graafiset muodot, kuvat sekä se, millä tyylillä kieltä käytetään, vaikuttavat vastaanottajan tulkintaan ja mielikuviin Kokkolasta. Nämä elementit ovat tärkeä osa Kokkolan brändiä – mutta vain osa.

Nimittäin tärkein Kokkolan brändiin vaikuttava tekijä ovat kokkolalaiset itse. Ihmiset, yritykset, eri alojen julkiset organisaatiot, urheilu- ja kulttuuriväki, opiskelijat – kaikki te, jotka joka päivä omalla toiminnallanne välitätte mielikuvaa kokkolalaisuudesta ja siitä, mitä kaupunkimme edustaa.

Kokkolan
kaupungin ydin

Kokkolan kaupungin brändille on luotu kaupungin historiasta, merestä ja kaupungin erityispiirteistä kumpuava tarina sekä kiteytys, toisin sanoen slogan.

Kiteytystä on järkevää käyttää erityisesti sellaisissa yhteyksissä, joissa haluamme kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi sen, mikä Kokkolassa on tärkeintä.

Meillä on
laajempi
horisontti.

Kokkolan
tunnus

Kokkola on merestä noussut kuninkaan perustama kaupunki. Kaupunkina Kokkola on kätketty helmi. Kaupungin tunnus muodostuu Kokkolan vaakunasta johdetuista kruununhelmet-merkistä sekä tekstiosasta. Kruunu muistuttaa Kokkolan historiasta sekä symbolisella tasolla kaupungin kulttuurista.

Nyt helmet tuodaan kätköstä pois ja laitetaan rohkeasti esille.

Kokkolan
helmet

Kokkolan vaakunan kruunu toimii innoittajana graafiselle helmimuodolle. Helmen pyöreys on isossa roolissa brändin identiteetissä. Se korostaa niitä hienoja asioita – helmiä - joita kaupunki on tarkemmin katsottuna tulvillaan. Helmien erilaiset muodot yhdessä luovat omintakeisia graafisia pintoja - kuvioita jotka toimivat ilmeen selkärankana.
Kokkola Karleby