Kokkolabrändi.fi FI

Välkommen till Karlebys varumärkeswebbplats.

 

Ett stort tack till alla som framfört sin åsikt – Karlebybors visioner och tankar om hur stadens varumärke ska utvecklas är guld värda. Arbetet fortsätter!

 

Här kan du bekanta dig med arbetet med varumärket och resultaten ›

Resultat av undersökningen

I bakgrundsundersökningen i samband med arbetet med varumärket utnyttjades tidigare undersökningar och stadens färska strategi. Vi samlade in uppgifter med hjälp av personintervjuer, invånarenkäter och workshoppar för olika målgrupper.

På grund av coronapandemin som började i mars var vi tvungna att ändra på den ursprungliga planen. I stället för videointervjuer live, patruller som utför brandenkäter, pop up-evenemang, workshoppar för olika målgrupper på ort och ställe och andra möten måste arbetet ske digitalt och på distans.

I månadsskiftet mars-april gjorde vi snabbt upp en plan med hjälp av vilken vi kunde låta kommuninvånarna delta så mycket som det var möjligt under coronaepidemin.

Här får du bekanta dig med de olika skedena av arbetet och med sammandragen:

10.2.2020
Karleby stadsfullmäktiges workshop om varumärket. Sammandrag (på finska) ›

Februari-april 2020
Intervjuer: Invånare, personer som flyttat bort från Karleby, grannkommunernas invånare.
Här får du bekanta dig med ett sammandrag av intervjuerna (på finska) ›

Webbenkät 14.2-19.5.2020
Karleby stads dragningskraftsfaktorer. Se sammandrag ›

Webbplatsen Kokkolabrändi.fi publicerades 15.4. Webbplatsen är den officiella plattformen för arbetet med varumärket.

Karlebyborna röstade om hur de tycker att det framtida Karleby borde se ut.
Se de attribut som fått mest röster, tio i topp (på finska) ›

Workshoppar för målgrupper april – maj 2020
Sammandrag av workshopparna (på finska) ›

Tack för att du är med och bygger upp Karlebys varumärke.