Kokkolabrändi.fi FI
Kokkola Karleby

I dagens djungel av kommunikationskanaler måste varje organisation kunna kommunicera på ett sätt som kan identifieras både visuellt och verbalt.

Exempelvis färgerna, de grafiska formerna, bilderna samt språkstilen inverkar på mottagarens sätt att tolka och uppfatta Karleby. Dessa element utgör en viktig del av Karlebys varumärke – men bara en del.

Faktorn som inverkar mest på Karlebys varumärke är nämligen Karlebyborna själva. Människorna, företagen, offentliga organisationer inom olika branscher, idrotts- och kulturfolket, studerande – alla ni som varje dag med er egen verksamhet förmedlar en bild av hur det är att vara Karlebybo och om vad vår stad representerar.

Karleby
stads kärna

Karleby stads varumärke har skapats ur stadens historia, havet och stadens särdrag. Dessutom presenteras en utkristallisering, alltså en slogan.

Det är förnuftigt att använda utkristalliseringen speciellt i sammanhang där vi vill berätta kort och koncist om det som är viktigast i Karleby.

Vi har en
bredare
horisont.

Stadens
logo

Karleby är staden ur havet, grundad av en kung. Som stad är Karleby en dold pärla.

Symboldelen i stadens logo har sitt ursprung i pärlorna i Karleby vapens krona. Därtill kommer en textdel.

Kronan påminner oss om stadens historia samt på symbolisk nivå om stadens kultur.

Nu lyfts pärlorna fram ur det dolda och ställs modigt fram.

Karlebys
pärlor

Kronan i Karleby stads vapen fungerar som källa för inspiration för den grafiska formen av en pärla. Pärlans runda form spelar en stor roll i varumärkets identitet. Den betonar allt det fina –pärlorna –som staden vid närmare åsyn är översållad av.

Pärlan kan vara stigande (halv) eller hel (rund). Den kan också breda ut sig och liksom fortsätta sin färd på bilden. Pärlornas olika former skapar tillsammans säregna grafiska ytor –figurer som fungerar som profilens ryggrad.

Kokkola Karleby