Kokkolabrändi.fi FI

Välkommen till Karlebys varumärkeswebbplats. Nu har du chansen att påverka hur Karlebys varumärke ser ut i framtiden.

 

Vilken uppgift har varumärket för Karleby?

Varumärket består av kännetecken utåt, som till exempel logo, slogan och visuellt uttryck. En lika stor del av varumärket består av erfarenheter, åsikter och intryck som människor har av saken i fråga. Karlebys nya logo och övriga marknadsföringsuttryck är alltså bara en del, om än en viktig del, av Karlebys varumärke.

Varumärktes uppgift är att skapa en sanningsenlig och intressant bild av Karleby både för Karlebybor och för folk från andra orter. Med tanke på Karlebys framtid är den senare målgruppen särskilt viktig. Därför bör Karlebys varumärke skilja sig från andra städers motsvarande på ett överraskande och särpräglat sätt.

Här kan du bekanta dig med arbetet med varumärket och resultaten ›

Karlebyborna röstade

Kronpärlorna samlade en majoritet, 78 % av rösterna

Karleby stad skapar ett nytt varumärke och behöver din hjälp med arbetet. Den identitet som gick under namnet ”Underbart vanlig” samlade en majoritet av rösterna, 78 %. Sammanlagt inkom 2431 röster. Röstningen var öppen 17-24.6.2020.

Nu har du chansen att påverka i vilken riktning vi tillsammans för varumärket.

Vapnet lånade sina kronpärlor åt det nya kännetecknet

I kännetecknet ståtar kronpärlorna som är bekanta från Karlebys vapen. Pärlorna är ett glatt och energiskt grafiskt element. Cirkeln som grafisk form står för en dold pärla, Karleby, och alla dess attraktionskraftsfaktorer – en stad vid havet som sprudlar av företagsamhet och är fullspäckad med historia.

Det typografiska valet baserar sig på typografin på gamla skyltar som förekommer i staden. Den nya typografin är en modern version av gammal skyltgrafik. Den familjära och energiska typografin välkomnar besökarna till staden.

Färgsättningen har tagit sin inspiration från landsbygden som omger Karleby, parkerna och grönskan, trähusen i Neristan, skimrande pärlor, sandstränderna i Ohtakari, det blåa havet och natthimlen, som inte lider av ljusförorening. De brutna färgerna skapar en hemtrevlig stämning som är just vad det välkomnande Karleby erbjuder bäst.

Uttryckssättet i Karleby

Karlebybo, ge din åsikt eller föreslå!

Vi har fått massor med respons på den nya identiteten via sociala medier. Tack för att ni deltar! Vi tar till oss kommentarerna och önskar fortsättningsvis att invånarna kommer med sina synpunkter för att vi ska kunna hitta Karlebys anda.

Nu har du möjlighet att påverka i vilken riktning identiteten ska utvecklas. Du har hela sommaren på dig att svara, ända till den 31.7.
Resultaten kommer att publiceras den 7.8.

Vilken är den slogan som beskriver Karlebys anda? Hurdana budskap kunde en Karlebybo förmedla? Och hur lockar vi till exempel ny kompetens eller turister till staden, både från hemlandet och internationellt? Tillsammans söker vi lämpliga budskap och sloganer som passar ihop med stadens anda. Du kan välja din egen favorit eller föreslå en helt ny slogan.

De valda budskapen baserar sig på stadens dragningskraftsfaktorer som kommit fram i undersökningarna.

Här kan du bekanta dig med resultaten ›

Välj två slogan som beskriver Karleby eller föreslå ditt eget alternativ!

Om du inte vill föreslå ditt eget kan du också välja tre fördefinierade.

Valitse kolme Kokkolaa eniten kuvaavaa iskulausetta:

Karlebys visuella identitet

Enkät om huvudfärger

Karleby har många orsaker att vara stolt: en brokig historia, Neristans färgglada trähus och vallmon, sandstränderna i Ohtakari, havets närhet, en egen fyr, mångsidig kultur, hamnen, den gröna naturen: landsbygden, parkerna och havsstränderna med sin växtlighet. Och detta bara för att nämna en handfull!

I det visuella uttrycket betonas färgernas stora betydelse och de värden som de representerar. Färgerna är kännspaka, de är effektiva sätt att bygga upp intryck och med hjälp av dem kan ett sammanhängande varumärke skapas för alla kanaler. Med hjälp av dem urskiljer vi oss till vår fördel bland andra liknande varumärken. För uttrycket kan huvud- och accentfärger väljas.

Nu handlar det om huvudfärgerna för Karlebys varumärke. Utgående från bakgrundsarbetet, invånarenkäterna, workshoppar och respons från invånarna har tre olika färgpaletter skapats. Vilken av dem beskriver Karleby bäst? Påverka och ge din åsikt!

Valitse yksi seuraavista

Resultat av undersökningen

I bakgrundsundersökningen i samband med arbetet med varumärket utnyttjades tidigare undersökningar och stadens färska strategi. Vi samlade in uppgifter med hjälp av personintervjuer, invånarenkäter och workshoppar för olika målgrupper.

På grund av coronapandemin som började i mars var vi tvungna att ändra på den ursprungliga planen. I stället för videointervjuer live, patruller som utför brandenkäter, pop up-evenemang, workshoppar för olika målgrupper på ort och ställe och andra möten måste arbetet ske digitalt och på distans.

I månadsskiftet mars-april gjorde vi snabbt upp en plan med hjälp av vilken vi kunde låta kommuninvånarna delta så mycket som det var möjligt under coronaepidemin.

Här får du bekanta dig med de olika skedena av arbetet och med sammandragen:

10.2.2020
Karleby stadsfullmäktiges workshop om varumärket. Sammandrag (på finska) ›

Februari-april 2020
Intervjuer: Invånare, personer som flyttat bort från Karleby, grannkommunernas invånare.
Här får du bekanta dig med ett sammandrag av intervjuerna (på finska) ›

Webbenkät 14.2-19.5.2020
Karleby stads dragningskraftsfaktorer. Se sammandrag ›

Webbplatsen Kokkolabrändi.fi publicerades 15.4. Webbplatsen är den officiella plattformen för arbetet med varumärket.

Karlebyborna röstade om hur de tycker att det framtida Karleby borde se ut.
Se de attribut som fått mest röster, tio i topp (på finska) ›

Workshoppar för målgrupper april – maj 2020
Sammandrag av workshopparna (på finska) ›

SKICKA EN HÄLSNING

Berätta & visa oss hur ditt Karleby doftar, smakar, ser ut och känns!

* Obligatoriskt fält

Upp till 20 MB bild- och videofiler tillåtna.

Tack för att du är med och bygger upp Karlebys varumärke.